ความหลอกลวงที่ผ่านมาในความทรงจำทั้งหมด

มันไม่เคยมีความสุขเลยที่แท้จริง

ความรู้สึกของคนที่โง่เง่าดีเกินไป

ชีวิตมีแต่นำพาความทุกข์ระทม

หวนแต่คิดคำนึงความเบื้องหลัง

เรามันจิตดีอภัยให้ทนน้ำตา

มาตอนนี้ชีวากลับมองเศร้า

ให้ลบลืมเรื่องราวไม่มีทาง

หากลาโลกไปนั้นเป็นใดเล่า

ความสาหัสที่หัวใจจากหาย

เป็นคนเง่าอับจนลบหนทาง

ขอหลับตาหายเศร้าใจ