อะไรคืออนาคต

ชีวิตคนทุกคนที่เกิดมา มันไม่ง่ายแต่เกิดอยู่แล้ว
หากคิดว่ารอบข้างเป็นอุปสรรคถ่วงชีวิต
ทุกอย่างบนโลกและอวกาศทั้งหมดคงไม่กำเนิดชีวิตต่างๆขึ้นมา
อย่าคิดว่ามันยากแต่ก็ไม่ตอบว่าง่าย
อยากหาหรือทำอะไรก็ให้คิดด้วยผลลัพธ์
เพราะ
อดีต สะท้อนความคิดและประสบการณ์
ปัจจุบัน คือตรรกะกระบวนการความคิดที่เป็น
อนาคต ทุกความคิดไม่แน่นอนเว้นเพียงตรรกะที่เหลือ

จมูกคือหลักหายใจ แต่รับกลิ่นได้คือประโยชน์
เหตุมีไว้คิดว่า อะไรอาจเกิดขึ้นได้มากกว่าหนึ่งของผลที่จะเกิด
บวกคือทวีเพิ่มมากขึ้น ลบคือลดให้น้อย แต่ก็เป็นได้ทั้งดีและเลว

ไม่ว่าจะยังไงก็คิดด้วยอดีต ปัจจุบันและอนาคต