แปลเพลง—- Cheerleader (Felix Jaehn Remix) นักร้อง [OMI]

ความหมายของเพลง
ชื่นชอบเพลงนี้ค่ะ ความหมายก็น่ารัก Cheerleader เป็นคำที่ชายในเพลงเรียกสาวที่รัก เสมือนเป็นคนที่สนับสนุน ให้กำลังใจและเคียงข้าง cheer up ที่เข้มเเข็ง กับเขาเสมอทุกครั้งที่เขาเกิดปัญหาอะไรก็ตาม

เนื้อเพลง Cheerleader
“Cheerleader” lyrics

When I need motivation my one solution is my queen
เมื่อผมต้องการแรงจูงใจ หนึ่งในทางออกของการแก้ปัญหาคือ ที่รัก ของฉันเอง

Cause she stays strong, yeah yeah
เพราะเธอที่เข้มแข็ง เย้ เย้ (ใช่เลย)

She is always in my car right there when I want her
เธอนั่งอยู่ในรถผมเสมอ ทุกครั้งที่ผมต้องการเธอ

Oh, all these other girls are tempting but I’m empty when you’re gone
โอ้ สาวๆหลายคนเหล่านั้นช่างเย้ายวน แต่ผมกับรู้สึกว่างเปล่าเมื่อเธอคนนั้น (ที่รัก)จากไป
And they say
และพวกเธอเหล่านั้นพูดว่า

Do you need me?
คุณต้องการฉันไหม

Do you think I’m pretty?
คุณคิดว่าฉันน่ารักไหมค่ะ

Do I make you feel like cheating?
ฉันทำให้คุณรู้สึกอยากที่จะนอกใจไหมค่ะ

And I’m like no, not really
และผมไม่เหมือนใครเลย ไม่เลย

Cause oh I think, that I found myself a cheerleader
เพราะ ผมคิดได้แล้วว่า ผมค้น พบสาวเชียร์ ของตัวผมเองแล้ว

She’s always right there when I need her
เธออยู่ตรงนั้นทุกครั้งที่ผมต้องการเธอ

Oh, I think that I found myself a cheerleader
โอ้ ผมคิดได้แล้วว่า ผมค้น พบสาวเชียร์ ของตัวผมเองแล้ว

She’s always right there when I need her
เธออยู่ตรงนั้นทุกครั้งที่ผมต้องการเธอ
She walks like a model
เธอเดินราวกับนางแบบสาวสวย

She grants my wishes like a genie in a bottle yeah yeah
เธอค่อยช่วยเหลือคำปราถนาของผม เหมือน จินนี่ในตะเกียง เย้ เย้

Cause I’m the wizard of love and I got the magic wand
เพราะผมคือพ่อมดแห่งความรัก และผมมีไม้คทาเวทมตร์

All these other girls are tempting but I’m empty when you’re gone
สาวๆหลายคนเหล่านั้นช่างเย้ายวน แต่ผมกับรู้สึกว่างเปล่าเมื่อเธอคนนั้น (ที่รัก)จากไป

And they say
และพวกเธอเหล่านั้นพูดว่า

Do you need me?
คุณต้องการฉันไหม

Do you think I’m pretty?
คุณคิดว่าฉันน่ารักไหมค่ะ

Do I make you feel like cheating?
ฉันทำให้คุณรู้สึกอยากที่จะนอกใจไหมค่ะ

And I’m like no, not really
และผมไม่เหมือนใครเลย ไม่เลย

She gives me love and affection
เธอมอมความรักแด่ผม และความรู้สึกดีๆร่วมกัน

Baby did I mention , you’re the only girl for me
ที่รัก ที่ผมอธิบายมาทั้งหมด คุณคือที่หนึ่งในใจสำหรับผม

No I don’t need a next one
ไม่เลย ผมไม่คิดต้องการจะมีใครนอกจากคุณ

Mama loves you too,
แม่ผม ท่านก็รักคุณเหมือนกันนะ

She thinks I made the right selection
ท่านคิดว่า ครั้งนี้ผมเลือกคนที่ใช่แล้ว

Now all that’s left to do
ทั้งหมดที่เหลือต้องทำตอนนี้

Is just for me to pop the question
เลยแค่ผมถามคำถามนั้น